WordPress: Schrijf uw eigen plugin, Deel 4

WordPress: Een Kunst Database Plugin, Deel 4 In het vorige deel van deze serie hebben we laten zien hoe we de database structuur van de Kunst Database aanmaken wanneer de plugin wordt geactiveerd. We hebben dit toen gedaan met behulp van een eenvoudige¬†register_activation_hook(__FILE__, ‘kdb_install’)¬†functie aanroep en het initialiseren van de … Read More

Privacy Leak at Google

posted in: News, Technical 0

What is Privacy Privacy is the state of not being observed or disturbed by other people. As we have reported on earlier, as a small company we have an enormous dependency on Google and also a big appreciation for Google. Google has upheld their credo ‘Do No Evil’ for a … Read More

Privacy lek bij Google

posted in: Beveiliging, Nieuws 0

Wat is Privacy Privacy is de persoonlijke levenssfeer die onszelf en ons handelen, eigenschappen en informatie onderscheidt en afschermt van anderen. Zoals we al eerder meldden hebben wij als klein bedrijfje een enorme afhankelijkheid van Google en tevens een enorme bewondering voor Google. Als sinds jaar en dag heeft Google … Read More