Migrating from Subversion and Trac to Gitlab

|

3DN has been using Trac and Subversion for a very long time. We’ve built up considerable expertise. However, with Devops and CI/CD pipelines pushing through on the Cloud immensely, we felt it was time we looked into migrating from Trac to Gitlab and use Git as our primary means of … Read More

Bless Galera

|

As an avid opensource entrepreneur I’ve been using MySQL, later MariaDB, for many years now. For scalability I’ve frequently used replication, having one master for updates and inserts, having one or more slaves for selects. For about a year now I’ve been trying to get a multi master environment to … Read More

3DN to provide financial services

|

As the PSD2 (Revised Payment Service Directive) becomes implemented, banks’ monopoly on their customer’s account information and payment services is about to disappear. 3DN plans to enter the financial market.… Read More

WordPress: Schrijf uw eigen plugin, Deel 4

|

WordPress: Een Kunst Database Plugin, Deel 4 In het vorige deel van deze serie hebben we laten zien hoe we de database structuur van de Kunst Database aanmaken wanneer de plugin wordt geactiveerd. We hebben dit toen gedaan met behulp van een eenvoudige register_activation_hook(__FILE__, ‘kdb_install’) functie aanroep en het initialiseren van de … Read More

Privacy Leak at Google

|

What is Privacy Privacy is the state of not being observed or disturbed by other people. As we have reported on earlier, as a small company we have an enormous dependency on Google and also a big appreciation for Google. Google has upheld their credo ‘Do No Evil’ for a … Read More

Privacy lek bij Google

|

Wat is Privacy Privacy is de persoonlijke levenssfeer die onszelf en ons handelen, eigenschappen en informatie onderscheidt en afschermt van anderen. Zoals we al eerder meldden hebben wij als klein bedrijfje een enorme afhankelijkheid van Google en tevens een enorme bewondering voor Google. Als sinds jaar en dag heeft Google … Read More

Security: Fail2Ban

|

Security: Fail2Ban As System Administrator, you are familiar with security. You have servers that provide internet services to the public. You make a daily check on the logfiles when the busyness of your day allows. Mostly these controls are used to check that your services are operating correctly. These days … Read More

Tomcat Catalina: Configuratie

|

3DN HTTP/2 Search Engine: Catalina Recent hebben we drieste plannen gepubliceerd omtrent de competitie die we aangaan met Google. Bij 3DN gebruiken we exclusief Debian Linux servers vanwege een consistente package administratie en configuratie. Om onze Solr installatie te fine-tunen dienen we eerst Tomcat Catalina te configureren. We hebben reeds: … Read More

Solr: Een Zoekmachine

|

Solr: Een Zoekmachine++ Recent kondigden we aan dat we onze eigen zoekmachine gaan opzetten. Enige dagen aan onderzoek zijn voorbij en we houden u graag op de hoogte van de voortgang. We kunnen natuurlijk onze geheel eigen zoekmachine bouwen. Dat zou een enorme klus zijn en hoewel het een uitdaging … Read More

WordPress: Schrijf uw eigen plugin, Deel 3

|

WordPress: Een Kunst Database Plugin, Deel 3 In het vorige deel van deze serie hebben we gezien hoe we super eenvoudig een plugin kunnen maken. We hebben uitgelegd hoe de heading in het eerste plugin bestand een rol speelt en hoe hooks in de plugin het gedrag van WordPress kunnen aanpassen. … Read More

1 2 3